Kdo jsme?

Česká filmová komora, o.p.s., (ČFK) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA), Asociace provozovatelů kin (APK) a Unie filmových distributorů (UFD).

Česká filmová komora je společnou platformou pro výměnu názorů mezi zástupci jednotlivých složek českého audiovizuálního sektoru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají české audiovize jako celku. Při svých aktivitách Česká filmová komora spolupracuje s dalšími profesními asociacemi a sdruženími.

Výroční zprávy ČFK

Organizace

Činnost ČFK upravuje Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Česká filmová komora, o.p.s.

Statutárním orgánem ČFK je ředitel, výkonným orgánem šestičlenná správní rada, kontrolním orgánem tříčlenná dozorčí rada. V obou orgánech jsou rovnoměrně zastoupeny jednotlivé zakladatelské asociace.

Ředitelka:

— Jana Borde Kalinová

Správní rada:

— Monika Kristlová (APA) – předsedkyně
— Vratislav Šlajer (APA)
— Magdaléna Sokolová (APK)
— Radovan Novotný (APK)
— Jaroslav Pecka (UFD)
— Aleš Danielis (UFD)

Dozorčí rada:

— Vladimír Kroupa (APA)
— Přemysl Šoba (APK)
— Dagmar Brychová (UFD)