Kdo jsme?

Česká filmová komora, o.p.s., (ČFK) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA), Asociace provozovatelů kin (APK) a Unie filmových distributorů (UFD).

Česká filmová komora je společnou platformou pro výměnu názorů mezi zástupci jednotlivých složek českého audiovizuálního sektoru a pro koordinaci společného postupu v případech, které se dotýkají české audiovize jako celku. Při svých aktivitách Česká filmová komora spolupracuje s dalšími profesními asociacemi a sdruženími.